acmhainn.ie

Oideas - Meán Fómhair 2002

Is é atá in Oideas sraith de cheachtanna aistriúcháin atá bunaithe ar na ceardlanna ‘Ó Bhéarla go Gaeilge’ a reáchtáladh faoi choimirce Fhoras na Gaeilge le linn 2001/2002.
Ó mhí go mí, beifear ag cur síos ar ghnéithe den aistriúchán a chothaíonn fadhbanna d’aistritheoirí. Cuirfear ceachtanna agus aistriúcháin shamplacha ar fáil freisin, chun gur féidir le haistritheoirí dul i ngleic leis na fadhbanna éagsúla.

(CLICEÁIL ANSEO LE HAGHAIDH LIOSTA NA GCEACHTANNA AR FAD GO DTÍ SEO)As seo go ceann roinnt míonna beidh ‘Oideas’ ag díriú ar dheacrachtaí a eascraíonn as difríochtaí comhréire idir an Ghaeilge agus an Béarla. Tosóimid le fadhb a chránn aistritheoirí ó Bhéarla go Gaeilge .i. scaoth aidiachtaí (nó ainmfhocail ag feidhmiú mar aidiachtaí) i ndiaidh a chéile sa bhuntéacs Béarla. Bain triail ar dtús as na trí sholaoid seo thíos a aistriú go Gaeilge.

(1) Grant–aided, freestanding, Gaelic-medium primary schools.

(2) We will establish a formalised, well-publicised, accessible, transparent and simple-to-use system of appeal/review for customers who are dissatisfied with decisions in relation to services.

(3) The Report fails to take into account the multiple and ever-changing needs of suppliers in the tourism sector.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile