Lorg an Bhéarla

Seán Mac Maoláin
a scríobh

An Chéad Chló, An Gúm, Baile Átha Cliath, 1957
Is le caoinchead an Ghúim a fhoilsítear an t-atheagrán seo, 2003.
Is ag an nGúm a fhanann gach cóipcheart i leith an tsaothair.