Gluais do na hathfhriotail as an scéal bunaidh

 

1 aigeantach, neamhspadánta.

2 eiteog, sciathán.

3 fiarós an bholaidh chumhra.

4 cúinne, coirnéal.

5 chomh spórtúil le huan óg folláin.

6 ag caint ar.

7 trom, tiubh.

8 an focal Béarla, boast.

9 eagla, uafás.

10 roimhe, os a chomhair.

11 ar a bhealach chun an bhaile.

12 piostal, gearrghunna.

13 a sheachadadh (dó).

14 b’eagal liom nárbh fhéidir dom corraí sula dtéadh piléar tríom.

15 don phéist.

16 chomh híseal agus gur doiligh a fheiceáil tráth a bhíonn soiléireacht dea-aimsire féin ann.

17 chomh glinn, géarfhíorach.

18 Féach! Amharc!

19 Cad é a tharla? Cad é atá i ndiaidh tarlú?

20 go ciúin.

21 mórimní

22 Ach cad é (an dochar mór) é sin?

23 Cad é a tharla dóibh féin?