Gluais do na hathfhriotail as an scéal bunaidh

 

1 tuile mhór ó mhullach cnoic.

2 garbhfhéar sléibhe.

3 laoch, gaiscíoch.

4 a smálaíodh go tapa.

5 fuil ag scairdeadh as cneácha.

6 ‘Catanaich’ a thugtaí ar na Tóisigh, cionn is gurbh as Cataibh iad.

7 níorbh fhéidir leo.

8 cé go ndearna a dtaoiseach calma a raibh ina chumas.

9 tarraingíodh gach lann ghorm as a truaill.

10 bhí a lúth i ndiaidh iad a thréigean.

11 mar ar sheas siad; san áit ina raibh siad ina seasamh.

12 duine ar bith a thabharfadh scéal fá dtaobh díobh (‘ina dtimpeall’) chuig a ndúiche féin.

13 go raibh craiceann ‘cait’ le fáil ar bhonn ba lú luach ná leathphingin, agus go bhféadfaí an chéad scoth de na craicne a fháil ar phingin.

14 taom ainrianta feirge.

15 i gcroílár na tine.

16 léim mhór mhear.